План МОКК

План МОКК

П Л А Н

роботи   методичного  обєднання 

класних   керівників на  2013-2014 навчальний  рік

Проблема, над якою працює колектив школи:

«Виховання всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя й праці в інформаційному суспільстві»

Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників:

“Формування компетентної ососбистості учня для життя в інформаційному суспільстві через впровадження інноваційних технологій”  

Завдання:

·         Створювати умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних (інтерактивних) видів трудової, навчальної, позашкільної  й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;

·         Стимулювати учнів до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, сприяти валеологізації навчально-виховного процесу.

·         сприяти формуванню та розвитку життєвих компетенцій кожної дитини;

·         проводити педагогічну та психологічну корекцію, надавати педагогічну  підтримку.

  1.  Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

2.     Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів; 
 •  координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
 • планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
 • організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
 • обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
 • оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед аміні стацією школи про заохочення класних керівників.

3.  Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:

 • список членів методичного об'єднання;
 • річний план роботи методичного об'єднання;
 • протоколи засідань методичного об'єднання;
 • аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів). 
 Тематика засідань шкільних методичних об'єднань класних керівників:

  1. Аналіз роботи шкільного методичного об'єднання класних керівників за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
(вересень 201
3 року).

 2. Учнівське самоврядування як засіб підготовки дітей до життя в сучасних умовах (жовтень 2013 року).

 3. Педагогічна діагностика сімейного виховання і організація роботи з батьками на її основі (січень 2014 року).

4.Діагностичний метод для виявлення труднощів у виховній роботі
(березень 201
4 року).

 5. Підведення підсумків роботи шкільного методичного об'єднання класних керівників за навчальний рік (травень 2014 року).

 

План роботи

шкільного методичного об’єднання класних керівників

на 2013-2014 навчальний рік

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про вик

 

1

ВЕРЕСЕНЬ

 1. Проведення засідання з питання результатів виховної роботи у 2012-2013 навчальному році

 2. Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік

3. Затвердження перспективного плану роботи шкільного МО класних керівників на 2013-2014  навчальний рік.

 4. Проведення анкетування класних керівників з метою з'ясування труднощів у роботі. 

5. Затвердження планів  виховної роботи класних керівників на І семестр 2013-2014 навч. року . 

6. Консультації з питань виховної роботи для класних керівників .

7. Обмін досвідом: «Планування виховної роботи з класним колективом».

 

ЗДВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. кер.

 

2

ЖОВТЕНЬ

 1. Планування та участь у заходах  Тижня правового виховання

 2. Відвідування виховних заходів класних керівників, які працюють в 4 класах 

3. Проведення анкетування учнів п’ятих класів з метою виявлення рівня адаптації.

4. Теоретичний семінар для керівників МО класних керівників “Проблеми розвитку учнівського самоврядування в школі”.

5. Обмін досвідом: “Вибір форм і методів роботи з учнівським колективом”.

 

 

ЗДНВР

 

 

 

Педагог-організатор

 

3

ЛИСТОПАД

 1. “Взаємини у системі «Вчитель – учень - батьки”. (з досвіду роботи)

 2. Аналіз результатів анкетування класних керівників, ознайомлення з діаграмою рівня методичної підготовки педагогів із питань виховання. З’ясування, якої методичної допомоги потребують класні керівники. 

4.Відвідування виховних заходів класних керівників, які атестуються.

5. Обмін досвідом: “Конструювання години спілкування”

 

Кл. кер.

 

ЗДВР

Психолог

 

 

4

 

ГРУДЕНЬ

 1. Огляд літератури з проблем виховної роботи.  

2. Участь у заходах місячника здорового способу життя.

3. Участь у операції «Родина» (робота з нововиявленими сім’ями з “групи ризику” та сім’ями, які перебувають у складних умовах проживання.)  

4. Відвідування виховних заходів класних керівників.

5. Практичний семінар  «Профілактика ксенофобії. Тиск як шкідлива форма впливу»

 

 

ЗДВР

Шкільний бібліотекар

Соціальний педагог

 

Психолог

 

5

СІЧЕНЬ

 1. Підведення підсумків виховної роботи за перший семестр 2013-2014 навчального року  

2. Планування виховної роботи на другий семестр. 

3.Затвердження планів  виховної роботи класних керівників на ІІ семестр 2013-2014 навчального року. 

4.Підведення результатів  класних колективів у рейтинговій програмі «Клас року» за І семестр 2013-2014 навч. року. 

5.Консультації з питань виховної роботи для класних керівників. 

6. Вивчення питання “Організація виховної роботи в паралелі 9-х класів”.

7. Бесіда: “Організація та проведення на базі класу колективних творчих справ, класних годин”.

 

 

ЗДВР

 

Класні керівники

 

Педагог-організатор

 

6

ЛЮТИЙ

 1.Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів та потреб . 

2.Організація роботи органів шкільного самоврядування на ІІ семестр 2013-2014 н.р.  

3.Відвідування виховних заходів класних керівників. 

4. “Творчість класного керівника шляхи, звільнення від стереотипів”. (з досвіду роботи)

5. Практичні поради психолога: «Вивчення структури міжособистісних взаємин у класі».

 

Класні керівники

 

ЗДВР

 

Усцова В.В.

 

Психолог

 

7

БЕРЕЗЕНЬ

 1.Участь у заходах до жіночого дню “Без сім’ї нема щастя на землі”. 

2. Вивчення нових технологій організації виховного процесу. 

3.Презентація досвіду класних керівників, які атестуються  

4.Участь у творчому звіті вчителів, які атестуються.  

5. Практичні поради: “Методика вивчення сім'ї, умови виховання дітей”.

 

ЗДВР

 

 

Класні керівники

 

Психолог

 

 

8

КВІТЕНЬ

 1. Планування та участь у тижні безпеки життєдіяльності.

2. Участь у педраді “Школа і сім’я: консолідація зусиль”.

3. Роль класного керівника та вчителя-предметника у формуванні успішності.

4. Родинно-сімейне виховання.

ЗДВР

Класні керівники

Соціальний педагог

 

9

ТРАВЕНЬ

 1.Підбиття підсумків роботи з виховання учнів у 2013-2014 навчальному році та визначення завдань колективу на новий навчальний рік. 

2.Аналіз роботи МО класних керівників за поточний рік. 

3.Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду класних керівників.  

 

ЗДВР

 

 

 ← Повернутися до списку

Повернутися до розділу

На головну...